Login Form

Skogshistoria

Title 2003 - Folket vill ha naturvård i skogen - Anders Delin
Description

Svenska folket vill att skogen i första hand ska utnyttjas för biologisk mångfald. Det visar en opinionsundersökning gjord av Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier (FSI). Undersökningen beställdes av Statsskogsutredningen och publicerades den 12 april 2002. Forskarnas egen sammanfattning lyder så här: ”En överväldigande majoritet anser att skogen skall användas för att värna om biologisk mångfald, friluftslivet kommer därnäst, medan produktionsändamål ses som en mer blygsam angelägenhet.” (2 sidor)

Version
File Download