Login Form

Skogshistoria

Title 2003 - Skogsnäringens mörka historia lever - Anders Delin
Description

De flesta ideella skogsnaturvårdare drabbas efter några decenniers kontakter med skogsnäringen av en djup misstro och ofta misströstan. Orsaken till misstron finns i näringens mörka historia, fortplantad till dagens samhälle. (3 sidor)

Version
File Download