Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Svenska kyrkan avslog 8 motioner om mer hänsyn i skogsbruket

Om Svenska kyrkan bryr sig om ”Guds skapelse” skulle de skydda mer skog och övergå till ett naturnära, hyggesfritt skogsbruk.  Men Kyrkomötet- som nyligen ägde rum, avslog alla motioner som krävde förändring av Kyrkans destruktiva skogsbruk. Gruppen Himmel och Jord som kämpar för ett hållbart kyrkligt skogsbruk skriver: ”Kyrkomötet har beslutat avslå alla våra 8 motioner som

Skogen eller pengar?

Skogskonflikten handlar bara om pengar

Det är många som har åsikter om den så kallade “konflikten om skogen”. Näringsidkare har, med sin nästan oändliga budget för lobbying, lyckats övertyga politiker om att det är en konflikt mellan klimatet och den biologiska mångfalden. Även SVT framställer konflikten i detta ljus (ny säsong med Slaget om skogen här), men inget kunde vara

Skogsfibblor – arter som försvinner

Hökfibblor – med det latinska släktnamnet Hieracium – är blommor som försvinner. Enligt en undersökning av utrotningshotet för växter i Europa har Sverige flest hotade arter utanför Medelhavsområdet. Oväntat är att i Sverige växer också globalt hotade arter. Sverige har, enligt undersökningen, många endemiska arter, det vill säga arter som bara finns i Sverige, spolfibbla

Ny väg rakt in i oskyddad skog på Ornö varslar om kommande avverkningar

En markägare har gjort en väg in i en oskyddad naturskog på Ornö i Stockholms skärgård. Det betyder med all sannolikhet att en avverkning är på gång. Förra veckan inventerade medlemmar från Skydda Skogen tillsammans med öbor på Ornö en del av skogen och fann 24 naturvårdsarter varav 10 rödlistade. Det är ett nytt fenomen att