Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Forskningsresan 2019 i Ljungdalen.

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2022, i Västernorrland

Det blir en Forskningsresa i Naturvårdens Utmarker i år! Årets upplaga går av stapeln i Västernorrlands län under v. 30 (25/7 – 30/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar 1 juni. Du är då välkommen att anmäla dig. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller, därefter reservlista. Exakt var vi kommer bo

En mycket gammal död lutande tall i en gammal tallnaturskog i Norrbotten. Foto: Privat.

Skogskurser i Norrbotten 2022: Inventera mera gammelskog

Vill du vara med och bevara Norrbottens skogar, eller är du sugen på lärorika skogsutflykter som kommer att få dig att se vår norrbottniska natur på ett nytt sätt? Välkommen att delta på en av våra skogskurser i år. Vi erbjuder helgkurser ute i skogen på fem olika orter i Norrbotten: Pajala 2-3 juli –

Förflytta Skogsstyrelsens generaldirektör till elefantkyrkogården

I en debatt på Altinget debatterar Skydda skogen med Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen. I en replik menar föreningen att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har på några år raserat Naturvårdssveriges förtroende för den myndighet han är satt att leda. I en debattartikel den 5 maj menade föreningen Skydda skogen att ”Samtidigt som FN publicerade rapporten initierade

Går i skogen, jeffrey-wegrzyn, unsplash

Skydda Skogen underkänner Skogsstyrelsens utredning; Förslag till Gröna steg för Levande skogar.

I utredningen Gröna steg för Levande skogar föreslår Skogsstyrelsen åtgärder på kort sikt, 2-5 år, för positiv utvecklingen av miljötillståndet i skogen. En grundtanke är att de Gröna Stegen ska vara motivationsskapande för markägarna och att göra miljömålsarbetet mer konkret. Skydda Skogen anser att det är svårt att se hur de Gröna Stegen ska kunna

Skydda Skogen: Ställ Skogsstyrelsen till svars

Skogsstyrelsen har initierat en debatt baserad på överdrifter i syfte att försvaga naturskyddet. Det är allvarligt, men än mer allvarligt är att det sker i samverkan med skogsnäringen i ett krisläge för miljön, skriver Elin Götmark, Ulf von Sydow och Michael Nilsson, Skydda Skogen på Altingets debattsida. Vi ifrågasätter om regeringen kan genomföra de försämringar