Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Lagbrott: Skog med höga naturvärden avverkad utan avverkningsanmälan

I närheten av Lärbro på Gotland har en markägare avverkat delar av en kalkbarrskog med höga naturvärden utan att avverkningsanmäla. Att avverka över 0,5 hektar utan att först anmäla det till Skogsstyrelsen är olagligt.  Skydda Skogen vill att Skogsstyrelsen lämnar över fallet till polis och åklagare. I den skyddsvärda skogen finns även en annan stor avverkningsanmälan.

Att kunna överklaga är en central del av demokratin

Förslaget att begränsa miljöorganisationers rätt att överklaga beslut utgår från att stärka äganderätten. Samtidigt upprepas önskan i olika motioner, allt från vargfrågan till plan och bygglagsfrågor. De borgerliga partierna verkar se miljöorganisationer som snudd på rättshaverister som vill styra hur mark används när de överklagar och “stör” ordningen. Att partier i ett folkvalt forum resonerar

En av Stockholms läns artrikaste kalkbarrskogar i Vamby i Norrtälje kommun är nu avverkad. Foto: Privat.

Unik kalkbarrskog i Norrtälje kommun avverkad

En av Stockholm läns artrikaste kalkbarrskogar avseende marksvampar i Vamby i Norrtälje kommun har nyss avverkats – trots att Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen Roslagen och Stockholms svampvänner tidigare begärt att både Länsstyrelsen i Stockholm och Skogsstyrelsen formellt skyddar skogen. Kalkbarrskog är en sällsynt och prioriterad skogstyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv som Sverige har ett internationellt

Stockholm +50: Sverige bär inte ledartröjan i klimat och miljö

Föreningen Skydda skogen skriver om att Sverige inte bär ledartröjan i klimat och miljöfrågor. Snarare verkar alla partier överens om att fortsätta exploatera vår natur. Detta går så långt att man är villig att anpassa lagstiftningen för att göra detta möjligt. Olof Palme öppningstalade vid FN´s första miljökonferens 1972. Han var tydlig: – I am certain