Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?
Eller finns där något mer?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Biologisk mångfald i skogen, klimatet, vatten, ekonomi, och skyddad skog.

Läs mer

Föreningens aktiviteter

Läs allt om kurser, möten och våra andra aktiviteter.

Läs mer

Länsstyrelsen avslår Karl Hedins ansökan om dispens från artskyddet vid Söderåsen

Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat att avslå AB Karl Hedins ansökan om dispens från artskyddet på Söderåsen. Beslutet innebär att bolaget inte får avverka den avverkningsanmälda artrika skogen på Söderåsen. Den blockrika och artrika kalkbarrskogen är ett av Hofors mest uppskattade närnaturområden. Foto Philipp Weiss Den 15 april fick fem representanter för Hofors Gröna Ring

Skydda Skogen protesterar mot Tvärförbindelse Södertörn

Nu ansöker Skydda skogen om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen gällande Tvärförbindelse Södertörn. Ett motorvägsbygge i Stockholm där tung biltrafik ska dras genom Hanvedens värdefulla skogar, genom sju naturreservat och påverka ytterligare tre naturreservat. Dessutom skulle motorvägen allvarligt skada Riksobjektet för friluftslivet Hanveden. Skydda Skogen anser att  regeringens beslut bryter mot framförallt miljöbalken när det gäller

Skydda Skogen söker en bokförare

Föreningen Skydda Skogen söker en bokförare på deltid. Bokföraren ska sköta utbetalningar, bokföring, löneadministration, fakturering, och momsredovisning. Arbetet sker på distans vart som helst i landet, och innebär cirka 20% av en heltid. Bokföraren arbetar tillsammans med föreningens kassör och får stöd av denna i sitt arbete. Lön efter överenskommelse. Det är meriterande att ha

Forskningsresan

Två Forskningsresor i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2024 – Fågelsjö, Jämtlands län och Moskosel, Norrbottens län  

Nu har intresseanmälan till 2024 års Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker öppnat! Vänligen läs igenom anmälningsinstruktionerna noga. Den 22–27 juli samlas vi på två olika platser i landet för att genomföra två härliga resor: STF Fågelsjö och Northern Sustainable Futures i Moskosel. På respektive boende här har vi tillgång till mat, logi och samlingslokal. Antalet platser

Sveaskogs enormt stora kalhygge på sammanlagt 180 ha. På fotot ses en mindre del av hygget med lågfjället Tjappsåive i fonden. Längst bort till vänster på bilden skymtar lite av den tillhörande 60 ha stora plantagen med contorta som ingår och som också kalhöggs. Foto: Björn Mildh.

Sverige är med och stoppar EU-lag om att återställa förstörd natur: ”Förakt för forskningen”

Internationella miljöorganisationer fördömer Sveriges agerande gällande EU:s naturrestaureringslag. Enligt lagen ska 20% av EU:s land och hav restaureras. Ungern var för lagen men har vänt i sista minuten och säger nej till den och Sverige, Polen, Finland, Nederländerna, Belgien, Österrike och Italien är antingen passiva eller har också röstat emot. Nu skjuts lagen på framtiden.