Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

170 forskare kräver att gammelskogen ska skyddas

I ett upprop, initierat av organisationen Skydda Skogen, kräver nu över 170 forskare att regeringen agerar kraftfullt för att skydda Sveriges sista gamla naturskogar och andra skogar med höga naturvärden, innan det är för sent. Uppropet stöds även av 19 organisationer och tusentals enskilda personer, däribland riksdagsledamöter och kulturpersonligheter. I samband med en presskonferens idag överlämnas uppropet till regeringen och oppositionen.

Åtgärdsförslagen i uppropet kommer under 2010, FN:s år för biologisk mångfald. Det är i år som miljömålet Levande skogar ska vara uppfyllt och ett nytt delmål för skogsskydd ska antas. Sverige är idag långt ifrån att nå målet att bevara den biologiska mångfalden och ett levande skogslandskap.

– Sverige är ett av världens rikaste länder och har därför råd att bevara de sista naturskogarna, säger Sven G. Nilsson, professor i ekologi vid Lunds universitet. Det krävs även ett omfattande arbete med att återskapa naturvärden i många skogar för att komma upp i de 20 procent av den produktiva skogsarealen som behöver avsättas till naturvård.

Regeringen förväntas inom de närmaste veckorna presentera sin miljömålsproposition, där man redovisar sina ambitioner för det framtida skogsskyddet. Starka farhågor finns att dessa inte kommer att räcka till.

– Vi står inför ett slutligt vägskäl. Trots 20 år med en skogspolitik där miljö och produktion skulle väga lika så avverkas fortfarande skogar med höga naturvärden, skogar som behövs för att uppnå miljömålet, säger Bengt Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet. Det är helt enkelt inte möjligt att uppnå det nationella miljömålet att alla inhemska växt- och djurarter ska finnas kvar i livskraftiga populationer med bara enstaka procent av de ursprungliga skogarna kvar.

Kontaktpersoner:
Sven G. Nilsson, Professor i ekologi vid Lunds universitet: 046-2224949,
sven.nilsson@zooekol.lu.se
Bengt-Gunnar Jonsson, Professor i växtekologi vid Mittuniversitetet: 070-3307868,
bengt-gunnar.jonsson@miun.se
Amanda Tas, Sekreterare, Skydda Skogen: 076-7613533,
amanda.tas@skyddaskogen.se
Viktor Säfve, Ordförande, Skydda Skogen: 076-1148811,
viktor.safve@skyddaskogen.se

Länk till uppropet här.

Inbjudan till presskonferens och seminarium med anledning av uppropet: Skydda Sveriges gammelskog, här.