Pressekreteraren:

”Vi har inte pengarna”

Miljöminister Lena Eks pressekreterare Erik Bratthall och Skydda Skogens talesperson Frida Granström. Foto: Robert Svensson

 

Skydda Skogen överlämnade idag en barnbok till miljöminister Lena Ek. Boken som föreningen själva har gjort beskriver den bristande miljöhänsynen i det svenska skogsbruket på ett mycket pedagogiskt sätt (se artikel och pdf-version av boken).

Miljöminister Lena Ek hade själv tyvärr inte möjlighet att ta emot boken. På Miljödepartementet tog istället pressekreterare Erik Bratthall emot såväl Skydda Skogens representanter som barnbok och bjöd dessutom in till ett 45 minuter långt samtal. Han bläddrade i boken, lyssnade intresserat på våra synpunkter och höll till viss del även med oss. Som till exempel när han såg en bild på ett övergivet tjäderbo med ägg mitt ute på ett kalhygge. Då medgav han att det finns brister. Att regeringens nyligen presenterade proposition om biologisk mångfald (http://www.regeringen.se/sb/d/18126/a/235710) skulle vara otillräcklig från ett skogsskyddsperspektiv var dock inte något Erik Bratthall öppet höll med om. Men när siffror – på hur mycket produktiv skogsmark som enligt en samstämmig naturvårdsforskning behöver skyddas för att uppfylla beslutade miljömål – kom på tal erkände Bratthall att pengar i den storleksordningen i nuläget inte finns.

— Om man till en skogsägare säger att du får inte hugga ned den här skogen för att den ska skyddas så är det ju rimligt att man då ersätter denne ekonomiskt och vi har inte hur mycket pengar som helst, sa Erik Bratthall.

Erik Bratthall förespråkar frivilligt skydd av skog med höga naturvärden och under mötet talade han sig varm för att en prissättning av olika ekosystemtjänster (insekters pollinering osv) kommer att leda till förbättringar för miljön.

Han lät oss även förstå att Miljödepartementet är satt under stor press från skogsindustriernas sida, men lovade att framföra våra synpunkter och förslag (se kravbrev) samt att överlämna den lilla boken till ministern.

Robert Svensson