WeMove namninsamlingen mot bioenergi från skogen lämnades i Bryssel idag.

Idag överlämnades WeMove-namninsamlingen till EU:s vice president Frans Timmermans. Över 220 000 underskrifter och 120 organisationer uppmanar EU:s politiker och medlemsstater att sluta subventionera biobränsle från skog. Istället bör EU satsa på energieffektivisering och förnybara energikällor som faktiskt ger lägre koldioxidutsläpp.

Skydda Skogen är en av de organisationer som stöder namninsamlingen. Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator i Skydda Skogen, kommenterar överlämningen:

– Mötet var oroande, EU är uppenbart inte redo att sluta bränna skog eller biomassa. Vi träffade Head of Timmermans cabinet och det är glasklart att de 220 000 röster som kräver att subventionerna för skogligt biodrivmedel ska upphöra inte respekteras. Nu växlar vi upp!

Skydd och restaurering av skog

EU måste prioritera skydd och restaurering av skogar och EU:s handlingsprogram ska skydda vår hälsa, klimatet och den biologiska mångfalden, enligt namninsamlingen. Den uppmanar också till att energi från förbränning av biobränsle från skogar inte ska räknas med i målen för förnybar energi.

Film som vädjar till Timmermans att EU ska sluta elda upp våra skogar

Att bevara natur och undvika klimatförändringarnas värsta följder kommer att kräva ett engagemang utöver det vanliga. Trots det undergräver EU:s ledare kampen för våra skogar och för vår planet. EU:s politik driver på skogsavverkningarna vilket ger ökade utsläpp av växthusgaser. EU hävdar att uppeldandet av biobränsle från skogen ger “nollutsläpp” och de kallar det för förnybar energi, vilket vilseleder allmänheten.

Att klassa förbränning av skoglig biomassa som förnybart är en klimatskandal

– Politik som klassar förbränning av skoglig biomassa som förnybart är en klimatskandal. Dessutom, en industri som dagligen expanderar är inte heller cirkulär.  Det är inte hållbart att cirka hälften av all biomassa som svensk skogsindustrin tar ut ur ekosystemet blir bioenergi- vad de än kallar det, klassar det eller hur de än väljer att räkna, säger Lina Burnelius.

Nu är det dags att låta EU:s befattningshavare veta att förbränning av biobränsle får katastrofala följder både för skogarna och för klimatet.

LÄS ÄVEN: Miljökommissionären Virgnijus Sinkevičius kritisk till svenskt skogsbruk