Archangelsk taiga, foto: Wikimedia Commons

Ett 300 000 hektar stort område med välbevarad, orörd granskog ska skyddas i Ryssland. 20 års miljökamp föregår beslutet. Reservatet ”Dvinsko-Pinezhsky” bildas efter en överenskommelse mellan Arkhangelsk ministerie för naturresurser, skogsbolag, Greenpeace och WWF. När ska Sverige vakna och göra detsamma, skriver Greenpeace.

Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace, säger:

– Dagar då politiska beslut går hand i hand med vad forskningen säger att vi akut måste göra, det är de dagar som vi inom miljörörelsen kämpar outtröttligt för. Ökat och permanent skydd av värdefull natur är dagens och morgondagens politik.

Hon säger att Dvinskyskogen är ett ovärderligt och fint exempel på den typen av skogar som fått stå utan stora mänskliga ingrepp under århundraden, och som vi måste skydda mer av om vi ska nå Parisavtalet.

-Det här reservatet innebär ett skydd för hela 42% av det intakta skogslandskap som det utgör och beslutet sänder en stark signal till alla regeringar: forskningen är glasklar vi måste skydda och restaurera mer skog, det kräver ökad finansiering. Skydd av land må vara dyrt, men det är värt var enda krona. Idag har Arkhansk ministerie för naturresurser investerat i allas framtid.

Det blivande reservatet ligger i den norra europeiska delen av Ryssland och är ett bra exempel på en boreal skogsvildmark som fått stå utan stora mänskliga ingrepp under århundraden. Intakta skogslandskap som detta är något som annars knappt finns kvar i Europa. Skogsområdet har livsmiljöer som är stora nog för att bibehålla biologisk mångfald, inklusive livskraftiga populationer av flertalet arter. Skogen är viktig för att stabilisera markbunden kollagring, bibehålla den biologiska mångfalden och reglera klimatet. Lina Burnelius säger:

– Klimat- och miljövinsterna med detta beslut är mycket omfattande och att fler och fler erkänner just ökat skydd av skog som en nödvändig väg framåt är livsviktigt och mycket glädjande.

I Sverige behövs också större områden skyddas. Greenpeace skriver att svenska myndigheter har själva pekat på vikten av ett större, så kallat “landskapsperspektiv” i den svenska naturvården. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket skriver: “För att långsiktigt bevara och utveckla olika former av livsmiljöer, funktioner och processer i skogslandskapet behövs ett övergripande landskapsperspektiv. Till viss del kan detta tillgodoses i riktigt stora nationalparker och naturreservaten i nordvästra Sverige samt ekoparker eller motsvarande. I huvuddelen av det svenska skogslandskapet saknas dock sådana större områden med förhöjda naturvårdsambitioner, men förutsättningar finns för att utveckla arbetet inom värdetrakter.”

-Det är dags för Sveriges regering att vakna. Vi behöver politik och politiska verktyg som möjliggör ökad restaurering i Sverige, säger Lina Burnelius.