Idag lämnades över 45 000 namnunderskrifter till näringsminister Ibrahim Baylan som avslutning på kampanjen Vår Skog. I kampanjen kräver 23 miljöorganisationer att det statliga skogsbolaget Sveaskogs avkastningskrav ska sänkas, att alla skogar med höga naturvärden på Sveaskogs mark ska skyddas och att Sveaskog ska bli en föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk.

Representanter från Naturskyddsföreningen, WWF, Birdlife Sverige, Greenpeace och Skydda Skogen var och lämnade namninsamlingen till näringsministern. På gatan utanför stod folk från Fältbiologerna, Jordens Vänner och Skydda Skogen med banderoller. Viktor Säfve från Skydda Skogen var med och lämnade namninsamlingen till näringsministern. Han säger:
– Vi träffade ministern och lämnade över 45 000 namnunderskrifter och lyfte de olika delkraven i kampanjen Vår Skog som den samlade miljörörelsen står bakom. Det blev ett bra möte där vi bland annat pekade på att statliga Sveaskog måste bli en föregångare för hållbar skogsförvaltning.

Bild: Överlämning av 45 000 namnunderskrifter från människor som kräver förändring gällande hur statliga Sveaskog förvaltar vår gemensamma skog fr.v: Dennis Kraft, BirdLife Sverige; Louise Karlberg, Naturskyddsföreningen; Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF; Ibrahim Baylan, Näringsminister och ansvarig för Sveaskogs direktiv; Viktor Säfve, Skydda skogen; Lina Burnelius Greenpeace. Foto: Näringsdepartementet

Läs hela artikeln på Natursidan.