Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

59 forskare från 17 länder till EU: Uteslut skoglig bioenergi

Statliga skogsbolaget Sveaskog har avverkat skog i Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun som ska bli till bioenergi. Foto: Kristina Bäck.

59 forskare från 17 länder skriver i ett öppet brev att EU måste utesluta skoglig bioenergi i förnyelsebardirektivet och satsa på skydd och restaurering av skogar: ”Vi kan inte vänta i 100 år på att träd ska växa upp igen, vi måste minska utsläppen nu”.

De 59 forskarna svarar på ett öppet brev från februari 2021 till beslutsfattare i EU där amerikanska undertecknare förordar användningen av bioenergi. Forskarna framhåller att förbränning av skoglig biomassa leder till större koldioxidutsläpp än fossila bränslen. Även om biomassan kommer från rester från skogsbruket som annars skulle brytas ner förhållandevis snabbt blir nettoutsläppen ändå högre än utsläppen från fossila bränslen under en 10-20 års period.

EU:s mål är noll koldioxidutsläpp till år 2050. Forskarna menar att det därför behövs massiva insatser för att skydda och restaurera skogar för att öka kolsänkan i skogen. Avverkning och förbränning av skoglig biomassa bidrar till ökade kolutsläpp till atmosfären. Läget är kritiskt och det är av största vikt att minska utsläppen. Forskarna skriver att vi har inte 100 år på oss att vänta på de eventuella klimatfördelar som skoglig bioenergi kan ge.

Enligt en ny rapport från EU:s Joint Research Centre om biomassa, utgör 23 av 24 biomassa-resurser en risk för klimatet, biologisk mångfald eller både ock.

Forskarna i det öppna brevet menar att mycket tyder på att EU:s bioekonomistrategi och den ökade efterfrågan på skoglig bioenergi kommer att leda till ökade skogsavverkningar och minskade rotationsperioder. Detta kan leda till fortsatt negativ påverkan på skogars bevarandestatus och på deras möjligheter att fungera som ett motståndskraftigt ekosystem.

Forskarna skriver avslutningsvis i det öppna brevet:

– Som IPCC och klimatforskare över hela världen visat behöver vi minska utsläppen av koldioxid till atmosfären omedelbart för att undvika de mest katastrofala effekterna på klimatet. Med andra ord, EU bör låta skogarna  växa, inte använda dem till energiproduktion genom bränna upp dem. Detta innebär att skoglig biomassa måste tas bort från förnyelsebardirektivet (Renewable Energy Directive) vilket också skulle möjliggöra ökade subventioner till äkta förnyelsebara energikällor.

Läs de 59 forskarnas öppna brev här.