Hedensbyverket i Skellefteå, här eldas med skogsligt biobränsle. Foto: Mattias Hedström, Wikipedia Commons

Över 650 forskare skriver i ett brev till globala ledare att bioenergi från skogen inte är klimatneutralt och förstör livsmiljöer för många arter. Forskarna betonar att vi kan använda vind- och solenergi istället för att elda upp våra värdefulla skogar.

Inför COP15, FN:s toppmöte om biologisk mångfald, säger forskarna som skrivit brevet att alla länder snarast måste sluta använda bioenergi från skogen. Det undergräver internationella klimat- och naturmål. Istället kan vi använda förnybara energikällor som vind och sol. Brevet från forskarna är adresserat till världsledare som Joe Biden, Rishi Sunak och EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen. Forskarna skriver:

-Bioenergi påstås felaktigt vara ’koldioxidneutralt'” och många länder förlitar sig alltmer på biomassa från skogen för att uppfylla nettonoll-målen. Men det bästa för klimatet och den biologiska mångfalden är att låta skogarna stå kvar. Nu gör vi tvärtom- förstör skogar och livsmiljöer.

Om de globala ledarna enar sig om att skydda 30 procent av land och hav senast 2030 vid Cop15-mötet i Montreal, måste de också åta sig att upphöra med beroendet av bioenergi från skogen, skriver forskarna. Annars undergräver de åtaganden som redan är beslutade vid tidigare klimatkonferenser, skriver forskarna. Professor Alexandre Antonelli, en huvudförfattare till brevet och vetenskapschef vid Kew Gardens, säger:

-Att säkerställa energisäkerhet är en stor samhällsutmaning men svaret är inte att elda upp våra värdefulla skogar. Att kalla detta för ’grön energi’ är vilseledande och riskerar att påskynda den globala krisen för biologisk mångfald.”

Fel att säga att bioenergi ger låga koldioxidutsläpp

År 2030 ska bioenergin stå för en tredjedel av energin med ”låga koldioxidutsläpp”, enligt en rapport från det internationella energiorganet the ”International Energy Agency”, (IEA). Detta är vilseledande eftersom att hugga ner träd för bioenergi resulterar i utsläpp av kol som annars skulle ha bundits i skogar. Det ökar utsläppen och skapar ”koldioxidskuld”, som vi bara kan betala tillbaka efter årtionden- eller till och med efter århundraden, om vi tillåter träden att växa upp igen.

Att elda upp skog för el släpper ut jämförelsevis mer kol i atmosfären än gas eller kol. Ytterligare energi använder industrin för att skörda och transportera träet. Experter har i flera år varnat för bioenergins klimatpåverkan, men nu varnar de också att den har stora risker för naturen. Användning av bioenergi leder till skövling som påverkar även skyddade skogar.

Källa: Guardian