Naturskog som Sveaskog vill avverka på Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Foto: Kristina Bäck

7 av 10 tillfrågade personer anser att det statliga skogsbolaget Sveaskog bör prioritera att nå miljömål före att skapa vinst för staten. Detta enligt en ny SIFO-undersökning, beställd av Greenpeace.  Stödet för att prioritera de svenska miljömålen finns hos samtliga riksdagspartiers väljare, skriver Greenpeace. Bland socialdemokraternas sympatisörer vill till exempel omkring 80 procent att Sveaskog ska sätta miljön före vinstkravet.

I ett pressmeddelande säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

– Om vi ska klara klimatkrisen och rädda den biologiska mångfalden måste Sveaskog få ett nytt uppdrag. Undersökningen visar att svenskarna vill att statens eget skogsbolag ska ta ett tydligare ansvar för miljömålen.

För tre år sedan, 2019, drev Skydda Skogen kampanjen Vår Skog som riktades mot Sveaskog, tillsammans med Greenpeace, Naturskyddsföreningen, WWF och Birdlife Sweden. Föreningarna samlade in över 45 000 namnunderskrifter och överlämnade dem till näringsministern. Det var krav på att Sveaskog måste sänka sina avkastningskrav, att regeringen måste se till att skydda alla skogar med höga naturvärden på Sveaskogs mark och att Sveaskog blir en föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk.  Men regeringen agerade inte för detta.

Nu, 2022 fortsätter Sveaskog att avverkningsplanera och avverka värdefulla skogar. De bryter mot FSC:s kriterier gång på gång men lyckas alltid behålla sitt certifikat.

Här är flera färska exempel på Skydda Skogens hemsida om Sveaskogs avverkningar av skog som istället borde få stå kvar:

13 samebyar i öppet brev till Sveaskog: respektera samernas nej till avverkning

Skogslandskapets ekosystem skadas i Tjappsåive

Sveaskogs ”julklapp” till Maskaure sameby

Ska vi inte efterlämna något till efterkommande generationer

Hur länge kan Sveaskog hålla på att skövla våra sista naturskogar i Småland

Sveaskog avverkar i Naturreservatet Hedlandet

Comments (1)

  1. Pingback: Sponsra kvikkjokk.nu – Fotograf Tor Lennart Tuorda

Comments are closed.