80 internationella miljöorganisationer inklusive Skydda Skogen kräver att EU stoppar frivillig klimatkompensation: Den fungerar inte. En femtedel av världens största företag har gett något slags löfte om att bli koldioxidneutrala, vilket innebär att de ska förorena mindre eller betala för klimatkompensation. En populär typ av klimatkompensation innebär att betala för att skog och träd ska bevaras. Men trädmatematiken stämmer mycket sällan, enligt flera undersökningar.

Foto: Pixabay

EU-kommissionen har presenterat ett förslag gällande certifiering av verksamheter som tar bort kol från atmosfären (”carbon removals”). Men en granskning utförd av bl a grävande journalister visar att det hittills inte har gått rätt till med varken certifieringen eller kompensationen: Mer än 90 % av all klimatkompensation hade ingen klimatnytta. I ett ett öppet brev kräver nu 80 miljöorganisationer att EU istället sätter ned foten mot den falska klimatkompensationen och dess certifierare.

Systematiskt fusk med klimatkompensation avslöjas

Certifieringsföretaget Verra har certifierat 70% av all klimatkompensation som säljs till storföretag. I en undersökning av den tyska veckotidningen Die Zeit och brittiska  Guardian, med stöd från den ideella organisationen SourceMaterial, avslöjas fusket. Av nästan 100 miljoner certifierade koldioxidkrediter visade sig bara en bråkdel ha resulterat i verkliga utsläppsminskningar. Enligt undersökningen:

-Endast en handfull av Verras regnskogsprojekt kunde bevisa minskad avskogning.

-94 % av koldioxidkrediterna gav ingen fördel för klimatet.

-Hotet mot skogarna som såldes som klimatkompensation hade överskattats med cirka 400 % i genomsnitt för Verra-projekt, enligt analys av en studie från University of Cambridge från 2022.

-Gucci, Salesforce, BHP, Shell, easyJet, Leon och bandet Pearl Jam är några bland dussintals företag som har köpt regnskogskompensationer som godkänts av Verra. Några av dem har märkt sina produkter ”koldioxidneutrala”. De har även sagt till sina konsumenter att de kan flyga, köpa nya kläder eller äta vissa livsmedel utan att det förvärrar klimatkrisen.

”Hur är det möjligt att en sådan uppenbar bluff kan pågå i mer än ett decennium?”

Hur är det möjligt att en sådan uppenbar bluff kan pågå i över ett decennium? Det frågar sig de 80 organisationer som skrivit under det öppna brevet som ska skickas till EU. En forskare som har undersökt koldioxidkompensationsmarknaden under en längre tid, förklarar: ”Det finns helt enkelt ingen på marknaden som har ett genuint intresse att säga till när något är fel”.

De 80 miljöorganisationerna som skriver till EU anser att EU bör ta misslyckandet med Verras affärsmodell på allvar. Det är en stark indikation på att EU bör sluta främja klimatkompensation som en giltig klimatåtgärd.

Källa: Fern

Mer om ohållbar klimatkompensation:

Energimyndigheten kritiseras för klimatprojekt i Uganda

Arla stäms av konsumentombudsmannen för ohållbar klimatkompensation