Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

90 exempel på hur SCA systematiskt avverkningsanmäler och avverkar naturskogar med höga naturvärden

Svarttjärnåsen och Marktjärn i Ånge kommun: FSC-certifierade SCA planerar avverka sammanlagt 50 hektar, bland annat dessa hänglavsrika skogar med mycket höga naturvärden. Inventerare har funnit totalt 32 rödlistade arter i skogarna och SCA har fått informationen men struntar i den. Foto: Privat

Skydda Skogen har samlat 90 exempel på hur det FSC-certifierade skogsbolaget SCA systematiskt avverkningsanmäler och avverkar naturskogar med höga naturvärden, främst i Västernorrlands och Jämtlands län. Mörkertalet är dock stort och många fler skogar med höga naturvärden är avverkningsplanerade av SCA. Men det är inte bara SCA som gör så här, även alla andra stora FSC-certifierade skogsbolag gör likadant. Här följer fem exempel från listan:

Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun, Jämtland är ett exempel på en avverkning av höga naturvärden. Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen, Fridays for Future och Skogsvärn Näsåker har uppmärksammat den nedhuggna skogen vid Mörtsjöbodarna nyligen vid två demonstrationer utanför SCA:s huvudkontor. I skogen levde bland annat den sällsynta fjärilen trolldruvemätare, rödlistad som starkt hotad (EN). Detta är en skandalös ekocidhandling, enligt Skydda Skogen.

Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun: Den äldre kalkbarrskogen där den starkt hotade trolldruvemätaren hade sin livsmiljö innan SCA avverkade skogen. Äldre kalkbarrskog är en hänsynskrävande biotop och prioriterad skogstyp för formellt skydd. Fjärilshåv på bilden. Foto: Privat.

”Det är skandal”

Vid Dysjöberget har SCA avverkat varav 26 hektar skog med höga naturvärden. En skog som har 200-åriga tallar med brandljud, vilket är ovanligt.

Det är skandal. Ett certifierat skogsbolag som säger sig ta hänsyn till miljön och naturvården och gör så här, säger skogsbiolog Sebastian Kirppu i en intervju i SVT Jämtland.

Orrmyrarna i Sollefteå kommun: Låga (död nedfallen stam) med de rödlistade vedsvamparna lappticka (VU), rynskinn (VU) och rosenticka (NT) på hygget. Foto: Privat.

Vid Orrmyrarna i Sollefteå kommun har SCA kalavverkat skog med mycket höga naturvärden. Ett miljöbrott, skriver Näsåkers skogsgrupp och Skogsvärn Skogsnäs i ett FSC klagomål. I skogen fanns den rödlistade talltitan som inte tål avverkning, 1000-tals fridlysta och rödlistade knärotter och många rödlistade vedlevande svampar samt de rödlistade lavarna lunglav och garnlav. Avverkningen strider bl a mot EU:s Fågeldirektiv. Föreningarna skriver:

 –Det är uppenbart att ingen kompetent kunskapsbaserad naturvärdesbedömning har blivit utförd. Likaså har det inte funnits några säkerhetsmarginaler eller kontrollmekanismer som förhindrat att en naturskog med högsta tänkbara naturvärden blivit kalavverkad – varken hos skogsbolaget eller hos ansvariga tillsynsmyndigheter.

Lista på 90 exempel på naturskogar med höga naturvärden som SCA har avverkningsanmält eller redan avverkat.

I somras avverkade SCA träd som är över 300 år gamla vid Holmtjärnen utanför Näsåker i Sollefteå kommun.

–Det grövsta jag sett, säger Daniel Rutschman som har inventerat skogen till Sveriges Radio P4. Han är kritisk till hur ärendet har hanterats av SCA. Anders Edholm, kommunikationsdirektör på SCA, svarar på kritiken:

-I det här fallet var det den mänskliga faktorn, säger han till SR P4. Hur många gånger kan SCA skylla på att det är ett misstag och den mänskliga faktorn?

”Det är obegripligt att ett FSC-certifierat bolag ens funderar på att avverka naturskogar som denna”

Vid Svarttjärnåsen och Marktjärn i Ånge kommun planerar SCA att avverka totalt drygt 50 hektar naturskog med höga till mycket höga naturvärden med totalt 32 rödlistade arter. Trots att SCA fått information om att skogen hyser många rödlistade arter och höga naturvärden så har SCA inte dragit tillbaka sina avverkningsanmälningar.

Erland Lindblad , biolog som inventerat skogarna där kommenterar:

– Det är obegripligt att ett FSC-certifierat bolag ens funderar på att avverka naturskogar som dessa. Och ännu mer obegripligt att Sveriges naturvårds- och tillsynsmyndigheter bara står vid sidan om och tittar på, låtsas som ingenting. Artskyddslagstiftning, miljömål och internationella åtaganden tycks inte betyda någonting. Hur är det bara möjligt att detta får fortgå? 

Vid Djupdalsbäcken i Sollefteå kommun avverkade SCA en naturskog innan Mark-och miljödomstolens
domstolsprocess var slutförd. SCA har avverkat träd med ringhack av tretåig hackspett, en fågel som är rödlistad som nära hotad (NT) och som är fridlyst enligt Artskyddsförordningen §4.

Djupdalsbäcken i Sollefteå kommun – avverkat barrträd med spår av ringhack av tretåig hackspett
(NT, §4) under pågående rättsprocess i domstol. Foto: Privat.

Vid Stor-Gravberget 10 km väster om Ånge i Västernorrlands län högg SCA ner skog med den akut hotade vedtrådmossan, Cephalozia macounii. Skogsavverkningen var ett brott mot alla naturvårdskriterier i FSC-standarden. Det var ett brott mot svensk lag, eftersom vedtrådmossa är listad i habitatdirektivets bilaga 2 och fridlyst enligt §8 i artskyddsförordningen. Det var därigenom också ett brott mot EU-lagstiftningen.  Vedtrådmossa har skydd även av Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer.

Stor-Gravberget: Naturvårdsarter rapporterade på Artportalen innan avverkningen. Den lila pricken var vedtrådmossans (CR, §8) växtplats innan SCA avverkade skogen. 

Påtryckningar från miljörörelsen har stoppat avverkningar

Listan har även exempel på skogar som SCA avverkningsanmält men sedan efter påtryckningar från miljörörelsen backat från att avverka. Det rör sig om naturskogar som överhuvudtaget inte skulle ha avverkningsanmälts från första början. SCA har meddelat att de avser att avverkningsanmäla några av skogarna igen – med så kallad “förstärkt” hänsyn. Det är något som vi starkt motsätter oss till – dessa skogar behöver skyddas i sin helhet.

Skydda Skogen har lämnat de 90 exemplen till SCA under en demonstration utanför deras huvudkontor i Sundsvall i januari. Även miljöministern har fått listan och den har inkluderats i pressmeddelanden.

Läs mer om SCA:

Ny stor demonstration utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall

SCA vill avverka vid Vargtjärn igen trots kännedom om höga naturvärden

Demonstration mot SCA idag: Stoppa avverkningar i återstående naturskogar!

”Vi protesterar mot SCA:s avverkningar av höga naturvärden”