Skip to content Skip to footer

Fokus på skogen

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av! 

En stor del av den svenska skogen har påverkats negativt av ohållbart kalhyggesbruk. Tyvärr står skogsbruket och industrin idag för landets enskilt största påverkan på natur, miljö och klimat. Detta samtidigt som Sverige har ett särskilt stort ansvar eftersom landet innehar en stor del av EU:s naturarv i form av naturskogar. För att vända trenden och värna dessa ovärderliga ekosystem måste vi skydda skog, restaurera skog, och ställa om skogsbruket.

Våra mål:

  • Skydda minst 30 procent av den produktiva skogen
  • Restaurera skog för att uppnå våra miljömål
  • Ställa om skogsbruket till ett naturnära skogsbruk

Om skog

Vi får stöd från:

Projekt