Nu är delar av skogen skyddad efter många års kamp. Foto: Håkan Thenander

Nu ska det bli naturreservat vid sjön Messlingen efter att markägaren har gått med på ett naturvårdsavtal. Redan 2011 startade kampen för den hotade fjällnära skogen vid sjön Messlingen och det har varit många turer sedan dess. Naturreservatet kommer att omfatta 590 hektar varav drygt 380 hektar är skog.

Många vill ha ett större reservat och att hela skogslandskapet skyddas söder om sjön, sammanhängande med fjällområdet Anåfjället och Kappruet. Men det slutliga reservatsområdets gräns är ännu inte fastlagd och länsstyrelsen utesluter inte att ett större kombinerat fjäll- och fjällskogsreservat kommer att bli slutmålet.

Håkan Thenander, som har stuga vid sjön Messlingen och är medlem i Naturskyddsföreningen och föreningen Skydda Skogen drog igång kampen 2011. Han har envist kämpat för skogen i alla år och säger:

– Jag är jätteglad att det blir ett naturreservat! Det blir ett lyft för naturturism och friluftslivet i Messlingen, speciellt för de som gillar fjällnära skog.

Håkan Thenander säger att det är många som ligger bakom och har kämpat för det här. Hans Svensson och Bengt Warensjö var bland de första tillsammans med Håkan att engagera sig för skogen. Hans Svensson har bland annat skrivit och lämnat in överklagande mot avverkningsplanerna. Naturskyddsföreningen i Jämtland Härjedalen har varit engagerad och Skydda Skogen med Forskningsresan och Johan Moberg som ledde den. Det var många skogsintresserade personer som deltog i Forskningsresan och utförde ideella inventeringar.

– Olli Manninen och andra har också utfört inventeringar ideellt i området. Mirjam Lööf Gren på WWF såg till att området blev en Svensk Naturpärla. Malin Sahlin, sakkunnig i skog på Naturskyddsföreningen, har varit med från början med hjälp och stöd. Bjarne Tutturen som också har stuga i Messlingen har varit mycket engagerad de senaste åren, för att nämna några.

Läs hela artikeln på Natursidan.

Av Kristina Bäck