Skogsnäringen och pengakramarna brukar alltid säga "det är inte realistiskt" när naturens behov av avsättningar av skogsmark framförs. Det betyder: "Vi har makten. De andra arterna, och folk som agerar för dessa arter ska inte komma och sticka upp. Näringen kommer ändå alltid att få som den vill."

Vad de andra arterna behöver, vad som är vetenskapligt underbyggda naturvårdssträvanden, det bryr sig näringen inte om. Skogsnäringens förakt för natur och naturvård är monumentalt. Den 13 sept. i Gävle sade Kenneth Eriksson, SCA, om länsstyrelsernas arbete med reservatbildning: "Områden som vi har avverkat i 500 år läggs nu för fäfot och självdör".

Skogsnäringens direktörer överbjöd varandra i fråga om framtida avverkningsmöjligheter: 90 miljoner kubikmeter, 100 miljoner, 110, 120, per år i Sverige.

Dagen efter meddelade Skogsstyrelsen att avverkningarna har nått taket, som är 84 miljoner kubikmeter per år. Om det överskrids kommer vi på sikt att få virkesbrist.

Vem är realistisk – skogsnäringen med dess hejarklack, eller de som ser och förstår skogsskövlingen, värnar om skogens naturvärden och tänker försiktighets- och hushållningstankar?

Nätverket för Naturvård i Svensk Skog
Anders Delin
Per-Olof Erickson

Björn Mildh, Piteå
Håkan Pettersson, Lidköping

Publicerad
Sydöstran under "Debatt" 23 sept. 04
PiteåTidningen 23 sept. 04
Örebro Kuriren Insändare, 21 el. 22 sept.
I referatform i Helsingen 24 sept.