Thomas Tidholm, Skydda Skogen skriver i Aftonbladet om en skenbar klimatsatsning

”Det mest påfallande med klimatdebatten är att den mest av allt handlar om pengar, produktion och tillväxt. Mera sällan hur själva utsläppen ska upphöra. I den debatten är numera skogsindustrin synnerligen närvarande.

En sak som ska tillväxa, menar skogsindustrin, är skogen. På så vis kan produktionen av skogsråvara och träprodukter växa, vilket är bra för skogsföretagens vinster och för BNP. Men, och här kommer det sensationella, detta är också det bästa för klimatet. Säger skogsindustrin. Det har man räknat ut på skogsindustriföreningen, eller bett någon konsult att räkna ut. Det är ju så att skog tar upp koldioxid när den växer. Träd och växter tar hand om kolet och släpper ifrån sig syre. Och det är bra för oss alla.”

Läs mer på Aftonbladets webbsida: http://www.aftonbladet.se/kultur/article5595746.ab