”Om näringsministern drev en kemifabrik vid sidan av skulle han anses olämplig att hantera frågor som gäller föroreningar från ­kemiindustrin. Faran vore att han inte skulle förmå att se, eller vilja se, problem vi andra finner uppenbara.”

Läs mer här