”Indonesia har planer om å hogge skog tilsvarende hele Norges areal, viser en rapport fra Greenpeace International. Et klart brudd på avtalen med
 
Norge, mener miljøorganisasjonen.”
 
Läs mer här