Skälet till Södras medlemskap sägs vara en kraftigt ökande efterfrågan på FSC-certifierade produkter. Södra räknar med att certifieringsprocessen ska vara klar någon gång under sommaren.

Läs mer här.