Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aktion vid värmeverk och Riksdagen: Biobränslen förvärrar klimatkrisen

Maria Kuylenstierna från Bohusläns skogsnätverk och medlemmar från Skydda Skogen med banderoll, vid Värtaverket.
Foto: Kristina Bäck

På nyårsafton demonstrerade Skydda Skogen tillsammans med Bohusläns skogsnätverk vid kraftvärmeverket i Värtan i Stockholm och framför Riksdagen. En uppmaning till Sveriges politiker: ”Vi löser inte klimatproblemen med att ersätta fossila bränslen med biobränslen. Vi har mindre än tio år på oss innan utsläppen av koldioxid ska vara halverade. Ni måste agera nu!”

-Utsläppen från pappersbruk, värmeverk och skogsbruk är större än alla andra utsläppskällor i SverigeMan redovisar inte ens utsläppen av koldioxid som kommer från biobränslen. Det är ett minimikrav att börja med det så fort det går, säger Maria Kuylenstierna från Bohusläns skogsnätverk.

Det ökande behovet av biomassa driver på skogsavverkningen vilket förstör ekosystemen och leder till utrotning av arter. Nu avverkar man de sista gammelskogarna i Sverige och en stor del blir biobränsle och pappersmassa. Det vill säga främst engångsprodukter som pappersmuggar, papperspåsar och förpackningar som man sen slänger och i slutändan eldar upp.

Vid Riksdagen på Nyårsafton, foto: Pär Wetterroth

Utsläpp från biobränslen, pappersbruk och skogsbruk bör redovisas!

Utsläpp från förbränning av skogliga biobränslen räknar man felaktigt som klimatneutrala eftersom man anser att de är förnybara. Man räknar att nyplanterade träd ersätter den skog som man har avverkat. Men det är uppskattat att ta 100 år innan en kalavverkning blir koldioxidneutral igen (Bond-Lamberty B., Gower S.T., Goulden M.L. & McMillan A. 2006).  Sen vid förbränning av trä blir det stora och omedelbara koldioxidutsläpp. Det är ett problem eftersom koldioxidutsläppen måste vara halverade till 2030- om vi ska klara 1,5 gradersmålet. Sen nere på nettonollutsläpp till 2050, enligt IPCC:s rapport från 2018. Kjell Prytz , lektor i fysik från Mälardalens högskola som var med på demonstrationen kommenterar:

– Det tar alldeles för lång tid för koldioxidutsläppen som skapas av värmeverken att tas upp av den nya växtligheten som kommer upp efter en avverkning- upp till hundra år. Klimatkrisen ska vi lösa på 10-30 år, så förbränning av biobränslen förvärrar klimatkrisen. Istället måste uttaget från skogen minska så att skogarnas kolsänkor kan öka. EU s nya taxonomi som gäller från 1 januari 2022 ställer krav på hållbarhet, krav som skogsbruket inte klarar idag.

Skydda Skogen och Bohusläns skogsnätverk kräver att alla kort måste vara på bordet vid redovisningen av koldioxidutsläppen.  Förbränning av skog och skogsbrukets utsläpp måste räknas med. Hur ska vi annars kunna minska utsläppen?  Exempelvis så saknas 1,6 miljoner ton koldioxidutsläpp från eldning av biobränslen i 2020 års redovisning i Stockholms kommun, enligt Kjell Prytz. Samma uteslutande av redovisning gäller alla kommuner i Sverige.

Påbörja utfasningen nu!

-Vi vill se det nya året som möjlighet till en nystart- lyssna på forskarna och påbörja utfasningen av den storskaliga användningen av biomassa från skog och en ändring av skogsbruket. Vi kommer att fortsätta att driva på för en förändring, säger Maria Kuylenstierna. 

När tonläget i debatten är högt är kunskap extra viktigt, därför samlade Kungliga Vetenskapsakademien och forskningsnätverket Future Earth tidigare i år flera av världens ledande experter på skogsområdet. Vid Nyår publicerade Aftonbladet en debattartikel där 8 klimatforskare säger att det är bättre att låta svenska skogen binda kol än att bli papper.

LÄS ÄVEN: Biobränslen från skog löser inte klimatproblemen