aktioner

Folkrörelser har historiskt använt sig av civil olydnad och aktioner för att åstadkomma förändring. Exemplen är många: kampen för allmän rösträtt, mot rasism, för miljön och så vidare. Aktionerna har ofta följts av samtida fördömanden från det konservativa politiska etablissemanget och från näringslivet. Skulle dåtidens folkrörelse ha fogat sig, hade det inneburit ett ännu mer ojämlikt och miljövidrigt samhälle än det vi ser i dag.

Politiska aktioner är ibland nödvändiga för att kunna lyfta upp frågan om skogen i media och visa på dess allvarliga natur. Aktioner kan göras i syfte att direkt försöka stoppa avverkning av gammelskog eller i form av demonstrationer utanför regeringsbyggnader, skogsbolag eller som en happening för allmänheten. Det kan också ske på internet genom upprop och e-postaktioner. Det är viktigt att de följer ickevåldsprincipen för att de skall tas på allvar och vara etiskt försvarbara. Annars är risken att aktionen får motsatt verkan.

Du kan själv göra en aktion på eget initiativ med till exempel dina grannar i byn för att skydda en lokal skog, eller genom att besöka ett skogsbolags kontor för att ställa krav och frågor. Du kan också delta i någon av Skydda Skogens framtida aktioner.

När man försökt allt för att genom kunskap, påverkansarbete, dialog och idogt tålamod skydda en värdefull naturmiljö utan att lyckas, kan det ibland krävas att man måste använda sig av civil olydnad för att få till stånd förändring och för att skogens röst skall nå fram.

Skydda Skogen och Fältbiologerna är organisationer som har en aktionsverksamhet i Sverige mot gammelskogsavverkning och andra brott mot det skogliga ekosystemet. Du kan ta kontakt med Skydda Skogen om du är intresserad av att bli skogsaktivist och för att få veta mer om vår policy runt aktioner. Du kan också tips Skydda Skogen eller någon av de andra miljöorganisatioerna i landet om skogar som hotas av avverkning eller om hyggen som du misstänker inte gått rätt till.

OBS! Skydda skogen står inte bakom någon aktion som inte har sitt ursprung i föreningsbeslut eller som inte följer ickevåldprincipen. Vill du på egen hand göra aktioner som att försöka stoppa en avverkning, råder vi dig att läsa på om de juridiska konsekvenser detta kan få för dig.

Här en lista med idéer till tänkbara aktioner för skogen:

 • Affischering
 • Anmäl miljöförstörare till myndigheterna eller deras miljöcertifierare
 • Banderollupphängning
 • Bojkott
 • Bokbord
 • Civil inspektion av företag/myndighet
 • Demonstration
 • Filmvisning
 • Föreläsning
 • Information till allmänheten, politiker och media
 • Insändare
 • Inventera hotade skogar, kunskap räddar skog
 • Konsumentmakt – kritik direkt till exempelvis bolag och deras ägare, som avverkar och säljer gammelskog och kontakt med deras kunder. Bojkott.
 • Loppmarknad för att samla in pengar till föreningsarbete eller för att köpa skog
 • Mailbombning av miljöbovar och handlingsförlamade politiker
 • Namnlistor
 • Nyhetsbrev
 • Protestaktion
 • Protestmöte
 • Anmäl miljöförstörare till myndigheterna eller deras miljöcertifierare
 • Studiecirkel
 • Trädkramning
 • Torgmöte
 • Utställning
 • Återvinning
 • Etc, etc…