• Kurs i skogsjuridik 19-21/4, Lindsberg
  Hur använder vi lagar och förordningar för att skydda skog? Skydda skogen och Kursgården Lindsberg, utanför Falun, bjuder in till en helgkurs om de olika regelverk som styr skogsbruket. Kursen riktar sig till skogsgrupper i landet som är aktiva i arbetet med att skydda skogar med höga naturvärden. Kursen ämnar ge deltagarna en bra bild
 • Seminarium om våtmarker 13-14 april, Högsby
  Dags för ett nytt kunskapsseminarium på Staby Gårdshotell utanför Högsby, Småland. Den här gången är temat Alsterån och Hornsöområdets våtmarker. Stora delar av områdets skogar dikades ut under början av 1900-talet. Därför kunde en rapport nyligen peka ut närmare hundra områden med god ekologisk potential för att återvätas. Program och priser för medverkan på hela eller delar
 • Varmt välkommen till Skydda Skogens årsmöte 8-10 mars, på Lindsbergs kursgård utanför Falun!
  Årsmötet är föreningens demokratiska knutpunkt, där medlemmarna samlas, planerar årets verksamhet och väljer ny styrelse. Kom dit, träffa likasinnade, och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet inom föreningen eller vara expert på skog. Under 2023 har föreningen har bland annat debatterat skog i media, inventerat skog, drivit ärenden i domstol, och lanserat skogsmonitor.se.
 • Fullbokade: Två kurser i skogsekologi och inventering, grundkurs 17-19/5 och fördjupning 20-22/9 2024 på Lindsbergs kursgård, Dalarna
  Grundkurs i skogsekologi och inventering 17-19/5 2024– fullbokad! Lindsbergs kursgård och Skydda skogen erbjuder en helgkurs som innehåller mycket praktik och vistelse ute i olika skogar. Endast några procent av den produktiva skogsmarken har idag ett formellt skydd. Den riktigt gamla skogen, som utgör habitat för en stor mängd arter, blir alltmer fragmenterad. Inte sällan
 • Ursula von der Leyen träffade bara skogsindustrins förespråkare
  Skydda Skogen och Fridays for Future demonstrerade utanför Rosenbad idag eftersom EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte Sverige. Hon träffade Ulf Kristersson, Finlands stadsminister Petteri Orpo och Stora Enso för att prata om skogsfrågor. Mötet ägde rum på grund av ett brev från Sveriges statsminister och Finlands premiärminister. I brevet uttrycker de oro för hur EU’s