Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Akut avverkningshotad skog i Oskarshamn

Tätortsnära Fallebo naturskog i Oskarshamn är akut avverkningshotad och en väg för skogsmaskiner är planerad att dras in i området av Södra på måndag (26/9-2022). Flera miljöorganisationer säger nej till avverkningen och föreslår att skogen blir ett kommunalt naturreservat. Den planerade avverkningen föregår också ett aktuellt FSC-klagomål som inte är färdigutrett än.

Det finns gott om upptrampade stigar i det avverkningsanmälda friluftsområdet i Fallebo naturskog. Foto: Jan Brenander.

Den avverkningsanmälda Fallebo naturskog hyser höga naturvärden av reservatsklass. Den nära hotade ulltickan (NT) växer där på döda kullfallna granlågor. Vedsvampen signalerar skyddsvärda granskogsmiljöer i södra Sverige. Även de fridlysta och nära hotade fågelarterna spillkråka (NT, §4), talltita (NT, §4) och grönsångare (NT, §4) har påträffats i området. Det är ett lagbrott mot Artskyddsförordningen att skada dessa arters livsmiljöer.

– Fallebo naturskog är viktig både för bevarandet av biologiska mångfalden, det rörliga friluftslivet och rekreation. Skogen besöks ofta av både motionärer och förskolebarngrupper. Vid ett samrådsmöte med Södra och Oskarshamns kommun i våras var vi inte överens om avverkningen av denna skog och det är oerhört förvånande att kommunen nu gett klartecken för avverkning. Vi krävde att det skulle bli ett kommunalt reservat av området, säger Jan Brenander, Oskarshamnsbygdens fågelklubb.

Oskarshamnsbygdens fågelklubb skrev ett FSC- och PEFC-klagomål om den planerade avverkningen tillsammans med Skydda Skogen, Oskarshamns klimatgrupp och Föreningen Våneviks gammelskog i oktober förra året. Ingen återkoppling har hittills skett från FSC eller PEFC gällande klagomålet. När Oskarshamnsbygdens Fågelklubb nyligen kontaktade Södra om FSC-klagomålet svarade Södras representant kort:

“Vi har haft samråd, lyssnat in synpunkter. Certifieringen säger att vi ska lyssna men man måste inte göra som synpunkterna säger. Trevlig helg!”

– Södras svar och handlingar visar att vårt förslag om kommunalt naturreservat och vårt FSC-klagomål inte har någon betydelse alls. Både Södra och kommunen anser att det är legitimt att gå in och avverka. Vi protesterade mot avverkningsplanerna men blir nu överkörda med FSC:s och PEFC:s goda minne, säger Jan Brenander, Oskarshamnsbygdens fågelklubb.

Skydda Skogen protesterar också mot den planerade avverkningen och uppmanar Södra och kommunen att genast dra tillbaka avverkningsplanerna. Föreningen uppmanar också allmänheten att kontakta Oskarshamns kommun och Södra för att stoppa den planerade avverkningen. Se förslag på skrivelse till kommunen och Södra här.

Läs Oskarshamnsbygdens fågelklubb, Skydda Skogens m.fl. föreningars FSC- och PEFC-klagomål här.

Kontakt

Jan Brenader, Oskarshamnsbygdens fågelklubb, jan.brenander@gmail.com, tel. 070-326 58 09