Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Akut hotade skogar i reservatsförslag i Östergötland – avverkning påbörjad

Skogsbolaget Södra påbörjade den 18 mars sin avverkning i ett reservatsförslag norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Skydda Skogen kräver att avverkningarna omedelbart stoppas.

Den nära hotade och fridlysta talltitan (NT) har häckningsrevir i skogen som Södra avverkar i reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun. Foto: Mikael Schulin.

Skogen som Södra började avverka 18 mars (diarienr. A 37218-2023) hyser höga naturvärden. Den nära hotade och fridlysta talltitan (NT) har sitt revir i skogen. Även den nära hotade ulltickan (NT) och signalarten barkticka växer i området. Den sårbara och fridlysta orkidén knärot (VU, 8§) växer strax norr om området som nu avverkas och kommer påverkas negativt av ökad risk för uttorkning och genomblåsning i området.  

Översiktskarta som visar växtplatser för knärot (VU) (gula prickar), i och kring de avverkningsanmälda skogarna A 37218-2023, A 37278-2023, A 37283-2023 och A 37222-2023. Erforderliga hänsynszoner med 50 meters radie (blå cirkel) behövs för att säkerställa knärotens överlevnad på sikt med en tillräckligt stor livsmiljö och ett fungerande mikroklimat (baserat på Johnson, 2014). Det framgår tydligt att alla tre avverkningsanmälningarna A 37218-2023, A 37278-2023 och A 37283-2023 i sin helhet ingår i knärotens hänsynszoner. Flera knärotslokaler ligger inom avverkningsanmälan A 37222-2023.

Skydda Skogen befarar att fler delar av reservatsförslaget kommer att avverkas i skrivande stund.

– Vi kräver att Södra omedelbart avbryter sin avverkning i området som dessutom sker under fåglarnas häckningsperiod. Ett flertal fridlysta och rödlistade arter finns i detta värdefulla och känsliga område. Södra skyller på granbarkborreangrepp och väljer att gå in och avverka under den tid på året då granbarkborren huvudsakligen övervintrar i marken, säger Nils Hydén, biolog och artexpert.

De flesta granbarkborrar övervintrar i marken. Vinteravverkning är därmed inte en särskilt effektiv metod, enligt SLU. Däremot stannar huvudparten av granbarkborrens fiender kvar och övervintrar under barken. Rovlevande styltflugor och andra fiender till granbarkborren riskerar därmed att försvinna ut ur skogen med avverkade träd.

Kontakt

Nils Hydén, biolog och artexpert, nilsthyden(@)gmail.com, tel. 070-745 00 57

Flera lokaler med den sårbara och fridlysta knäroten (VU) finns både inom och utanför de avverkningsanmälda skogarna i reservatsförslaget vid sjön Risten. Foto: Privat.

Läs mer om Södras utförda och planerade avverkningar i reservatsförslaget vid Risten här:

Södra planerar avverkning i reservatsförslag i Östergötland (2023-12-28)

Nya avverkningar i reservatsförslag vid Risten (2022-10-12)

Uppmaning till Södra och myndigheterna: Stoppa avverkningarna i reservatsförslaget Risten i Östergötland (2022-06-18)

Södra fortsätter avverka skogar med höga naturvärden

Skydda Skogen: Sluta subventionera avverkningar i skogar med höga naturvärden

Myndigheters agerande ifrågasätts i reservatsförslag vid Risten i Östergötland

Flera organisationer: Avverka inte mer skog i reservatsförslaget vid Risten i Östergötland

Södra har avverkat nyckelbiotoper och skog i reservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland (2020-02-25)