"Lars Klingström tycks ha fått kalla fötter. Han tycks inte vilja stå för det han skrev i Skog och Virke: -Nu faller de sista naturskogarna. Detta har varit ett ofta upprepat mantra från miljövännerna under senare år. Och faktiskt – det är i princip sant. Vad som håller på att hända är att andelen äldre skog i Sverige stadigt minskar. Kurvan bottnar om så där 20-30 år vilket gradvis ökar trycket på många arter i skogen.-"

Allehanda debatt

Läs mer