”Frågan om kvävegödsling har varit på tapeten i bygden i nästan 30 år. Motståndarna menar att det är en fara för miljön medan skogsföretag och forskare inte ser lika hårt på gödslingen.”

Läs mer här