”I tidningen Ångermanland 17/10 går Miljöminister Lena Ek, Centerpartiet, ut med en retorik som inte kan få stå oemotsagd. Hennes påstådda iver att rädda den biologiska mångfalden är inte trovärdig. Låt oss granska Centerpartiet för att se hur deras retorik överensstämmer med den praktiska verkligheten.”

Läs mer här