”Skogsstyrelsen och skogsnäringen är som siamesiska tvillingar. I den av minister Erlandsson tillsatta ledningen för myndigheten skogsstyrelsen –allmänintressets övervakare – sitter bara före detta chefer för näringen, inga representanter för naturvård, forskning eller riksdag.”

Läs mer här