”Takten i miljömålsarbetet måste öka. Flera av länets 15 miljömål kommer inte att kunna uppnås i tid. Och för majoriteten av målen krävs att takten i miljöarbetet ökar rejält. Bara två regionala miljömål räknar länsstyrelsen med att klara av till år 2020.”

Läs mer här