Anders Delin
Anders Delin i naturreservatet Grävna knippan i Gävleborgs län.

De stumma livsformernas talesman gick bort klockan 6 på morgonen den 23:e augusti i kretsen av sina närmaste.

Anders föddes 1935. Hans yrke var läkare, men han gick med i miljö- och ungdomsföreningen Fältbiologerna redan 1947, samma år som föreningen bildades. Allt sedan dess kom han att odla ett intensivt och levande intresse för allt som ryms i begreppen flora och fauna, skogen, naturen. Där var han hemma, och där var han en forskare i sin egen rätt.

Anders var tidigt en älvräddare. Han var ordförande i SNF Gävleborg och grundade Gävleborgs botaniska sällskap som 2018 ger ut Hälsinglands Flora med Anders som huvudförfattare. Bara det ett livsverk, som han tyvärr inte fick se i färdigt skick.

Men hans arbete och erkända biologiska kunskaper gav honom ärofyllda utmärkelser och priser, som Änglamarkspriset och det stora Naturvårdspriset från ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitets.

Anders har som få andra följt förvandlingen av Norrlands en gång vidsträckta naturskogar, nu dominerade av kalhyggen med efterföljande industriskogar och plantager. De senaste decennierna har han varit aktiv för att försöka rädda så mycket som möjligt av våra kvarvarande naturskogar, och rest land och rike runt med föreläsningen ”skogsbruket är inte långsiktigt hållbart”.

Det var Anders som tog initiativ till att bilda nätverket Skydda Skogen, som sedan ombildades till föreningen Skydda Skogen. Anders Delin var föreningens självklare hedersledamot.

Vi delar kärleken till våra gamla naturskogar med Anders Delin. Men, som Anders understryker: vi delar också en annan drivkraft: föraktet och vreden mot dem som hänsynslöst begår dessa helgerån mot skogarna, som med berått mod och för snöd vinning vill eliminera naturskogarna, vill att larvfötter av järn ska in överallt, ta det sista som inte hunnit räddas undan.

Låt oss fortsätta att inspireras av Anders, hans nyfikenhet, kunskap, hans milda saklighet och motståndsanda! Det har varit en ära att kämpa med honom och vi känner djup vördnad för hans kamp in i det sista!

Viktor Säfve, Thomas Tidholm