”Söndagens radioprogram Kaliber satte fingret på flera svagheter i den svenska skogsvårdslagstiftningen. En skogsvårdslag som vi många gånger hyllat då dess syfte är att jämställa miljöhänsyn med skogsproduktion och där ”Frihet under ansvar” är en av de viktiga hörnstenarna.”

Läs mer här