Årets Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker går till Norrbotten den 24/7 – 30/7. Anmäl dig här! Antalet platser är begränsat.

Forskningsresan utgår från Gällivare. Vi kommer att bo på en skola i aula och gymnastiksal, så tänk på att ha bra liggunderlag! Mer information finns [i anmälan].

I år kommer vi att gynna medlemmar i Naturskyddsföreningen, Skydda Skogen och Fältbiologerna. Anmälningsavgifterna är:

  • Icke medlem 1 000 SEK
  • Medlem i antingen Naturskyddsföreningen eller Skydda Skogen 800 SEK
  • Medlem i båda föreningar 500 SEK
  • Medlem i Fältbiologerna, alternativt student eller liknande 300 SEK

Grovt schema:

  • 24 juli – ankomstdag med gemensam middag på kvällen
  • 25 juli – skogsinventeringar. Ev. utbildning för dig som inte inventerat skog förr. Föredrag på kvällen om ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk med Mikael Karlsson, Silvaskog, grundare av Ecoforestry foundation.
  • 26 juli – skogsinventeringar. Halvdag i skogen tillsammans med Mikael Karlsson för den som vill.
  • 27 – 28 juli – skogsinventeringar
  • 29 juli – hemresedag med gemensam frukost på morgonen

Hör av dig om du har frågor! Kontakta Johan Moberg, samordnare Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker; telefon 073-807 36 44, e-post johan.moberg@skyddaskogen.se.

Kort bakgrundsinformation:

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade nordvästra naturskogar, från Dalarna och Värmland till Norrland, en yta som också omfattar Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringspaus. Runt 50-60 personer av olika åldrar, kunskaper och bakgrund brukar deltaga. Artkunskap är inte ett krav, utan vi lär av varandra. Det viktiga är att Forskningsresan är en samlingspunkt för skogs- och naturintresserade som vill vara med och dokumentera hotade oskyddade naturskogar.

Med Forskningsresan vill vi rädda hotade skogar, njuta av naturen, hitta arter, samt påverka och utmana skogsbolagen, politikerna och allmänheten om den rådande synen på skogen och skogsbruk. Vi vill öka kunskapen om arter och ekologi.

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2017 är ett samarbete mellan Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen, Skiftet, Studiefrämjandet och Fältbiologerna.