”Världsnaturfonden WWF:s ganska självklara förslag att statens skogar i bolaget Sveaskog ska användas för att landet ska uppnå såväl miljömålet Levande Skogar, som vårt åtagande i Nagoyaavtalet om 17% skyddad skog, får Sveaskogs vd Per-Olof Wedin att komma med en skur av invändningar.”

Läs mer här