”Den som studerar flygbilderna från den senaste stormen ser lätt att skog som fallit nästan alltid ligger i vindriktningen från en kalyta. Men det är långtifrån bara risken för stormfällning som gör kalhyggesmetoden olämplig.”

Läs mer här