”Vad föreningen Skydda Skogen länge hävdat har återigen besannats, nämligen att den svenska modellen med frivillighet i skogsbruket inte fungerar. Nu senast i P1:s granskande program Kaliber som fick skogsindustrin och Skogsstyrelsens högsta ledning att stå med byxorna nere inför hela svenska folket.”

Läs mer här