”I fredags fick den svenska ­möbeljätten Ikea motta en lista med 180 000 namnunderskrifter i protest mot den omfattande skogsavverkningen i ryska Karelen. Flera miljöorganisationer kräver nu att Ikea upphör med sin ohållbara skövling av naturvärden.”

Läs mer här