Skydda Skogens årsmöte 2016 hölls 11-13/3 i Sixtorp utanför Örebro, med ett tjugotal deltagare. Upplägget var samma som de tidigare åren, med verksamhetsplanering och diskussioner på lördagen. Vi hade t ex brainstorming om hur vår vision för skogen skulle se ut, om hur vi kan nå ut till privata skogsägare, och om sommarens inventeringar. Vi hade också exkursion mitt på dagen, och upptäckte kornig nållav i det närliggande naturreservatet.

Årsmötet på söndagen gick smidigt. Elin Götmark sitter kvar som talesperson, och den andra talespersonen Lisa Behrenfeldt ersätts av David van der Spoel som suttit i styrelsen under året. Styrelsen fick i övrigt in två nya personer, och en person försvann. Se här för en presentation av den nya styrelsen. En mindre stadgeändring antogs som också antogs förra året, se längst ner på denna sida. Nu är alltså stadgarna ändrade.

Det kom upp många idéer på vad vi ska göra under året, och alla fick plats i budgeten. Förutom löpande arbete som att sköta hemsidan, påverka politiker, opinionsbilda i media, och så vidare, ska vi under 2016 bland annat:
– Fortsätta följa upp rapporten som vi gett ut om Sveriges efterlevnad av EU:s art- och habitatdirektiv.
– Ha ett utbyte med miljöorganisationer i Ryssland.
– Inventera skogar i Norr- eller Västerbotten.
– Ha trädklättringsworkshops.
– Vara med och ordna Forskningsresan i naturvårdens utmarker.
– Värva medlemmar och folkbilda på festivalen Urkult.

Mer info kommer ut under året i nyhetsbrev och på hemsidan! Om du vill engagera dig så finns alltid utrymme för fler. Kom till någon av våra aktiviteter eller hör av dig till styrelsen eller någon av de lokala kontaktpersonerna. Du kan också ansöka om pengar om du t ex vill ordna en inventeringskurs inom föreningen – ingen är planerad i år, och det finns alltid intresse för det.

stromstare

Vissa spanade på strömstare under årsmöteshelgen (foto Mikael Schulin).