Både lokala och rikstäckande medier reagerade när politiker i Kils kommun i november förra året valde att stoppa Skogsfestivalen i Högboda. Men efter att artister och föreläsare gått samman och bestämt sig för att ställa upp gratis återuppstår nu arrangemanget i regi av Naturskyddsföreningen – utan inblandning från kommunen.

Det var biblioteket i Kil som ursprungligen skulle ha arrangerat festivalen. Men efter vad som verkar ha varit en påtryckningskampanj i det tysta från organisationer kopplade till skogsindustrin, så bestämde sig några av kommunens politiker att gå in och helt enkelt stoppa det hela, ett agerande som mycket väl kan ha brutit mot bibliotekslagen, och i alla avseenden får anses ytterst tveksamt ur demokratisk synvinkel.

Trots motgångarna har festivalen nu dock återupplivats. Datum och plats är satt till den 6:e april i Högboda Folkets Hus. På schemat står bl.a. föreläsaren, Sommarprataren och Mitt i Naturen-medverkande Sebastian Kirppu. Hans medverkan och påstådda ”ytterlighetsåsikter” var en av anledningarna till att kommunen valde att lägga ner den ursprungliga festivalen. Ekofilosofen Pia Skoglund är ett helt nytt inslag. Hon kommer leda en tydligen välbehövlig diskussion om Skogen som kulturkonflikt under parollen: Är det öppna samtalet möjligt? Andra medverkande är Helena Björnström, svampexpert som tar deltagarna ut på en kortare exkursion; Martin Jentzen, skogsingenjör som föreläser om naturnära (kalhyggesfritt) skogsbruk, samt ytterligare en Sommarpratare, Maria ”Vildhjärta” Westerberg som tillsammans med sin man Johannes Söderqvist ger oss den lilla pinn-föreställningen ”Livet på en Pinne”. Alla medverkande ställer efter att ha hört om Kils politikers agerande upp helt gratis.

Att industri och skogsägareföreningar inte tycker som miljörörelsen det hör till sakens natur, men att politiker går in och lägger ner och försvårar för enskilda arrangemang, det visar på alarmerande låga kunskaper om hur en demokrati är tänkt att fungera.

Det finns ingenting som hindrar att Kils kommun upplåter plats och tid till ett separat arrangemang där industrin får ge sin syn på saken. Hade man gjort på det viset hade knappast någon ur miljörörelsen reagerat, men nu valde man istället att lägga ned, att tysta en av rösterna i debatten. Vi anser att ett sådant agerande är ett mycket tydligare uttryck för ”ytterlighetsåsikter” än att bara rapportera fakta om läget för den svenska skogsekologin.

Välkommen med din anmälan till: kurt.v.andersson@telia.com

För mer information:

Johannes Söderqvist

0730 38 34 11