Hur kan vi skydda växter och djur i skogen?

Välkommen till en kurs kring hur man med hjälp av våra artskyddslagar kan skydda arter och natur i skogen. Vi startar med lite genomgång på förmiddagen. På eftermiddagen besöker vi Yxsjöområdet, ett fint naturområde söder om Landvetter, för praktik och diskussion i skogen.

Lördagen 9 maj, kl. 09.00 – 16.30 i Röda rummet, Mölnlycke kulturhus/bibliotek (Mölnlycke centrum)

Många svenska djur och växter är skyddade av svensk lag och av EU;s miljölagar. På denna kurs får man lära sig vilka arterna är och hur skyddet fungerar. Kursen har inriktning mot skogsfåglarnas skydd som ex. tjäder och skogsbrukets påverkan. Men även andra arter och verksamheter tas också upp. Vi inleder med en genomgång av skyddet, vilka arter som berörs och vilka arter som särskilt förekommer i södra och sydvästra Sverige. Hur arbetar myndigheterna, hur kan man påverka och vilka är de största hoten mot arterna? Vi diskuterar hur man som ideell naturvårdare kan arbeta med artskyddsfrågan. Kan vi samarbeta och lära oss mer av varandra?

Kursen är kostnadsfri, vi bjuder på fika på förmiddagen. (Lunch betalas av deltagaren själv, tag med eget fika till eftermiddagens exkursion ).

För mer information:
Christer Johansson, chrijoha023@bredband.net tel:0734 – 226157
Michael Nilsson, michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se tel: 0768-369970

Anmälan senast 5 maj till: Olavi Paldan olavi@paldan.se

Kursen leds av Christer Johansson, SOF:s representant i nationella referensgruppen för artskydd i skogsbruket, Jan Hellenberg, projektledare för lekplatsinventering av tjäder och Michael Nilsson, författare till rapporten ”Skyddet av arter i Sveriges skogar – Svenska skogsbruksmodellen och EU:s och FN:s mål för biologisk mångfald”.

Samarrangemang: Skydda Skogen – Göteborgs Ornitologiska Förening – Naturskyddsföreningen i Härryda