Nu kan du ladda ner Michael Nilsson’s rapport ”Skyddet av arter i Sveriges skogar – Svenska skogsbruksmodellen och FN:s och EU:s mål för biologisk mångfald” här.