”Miljöminister Andreas Carlgren är missnöjd med att skogsbruket inte tar tillräcklig hänsyn till miljön när det avverkar, och hotar med åtgärder.- Jag är inte nöjd, det har inte fungerat bra och har inte hållit tillräckligt hög kvalitet.”

Läs mer här