”En ”usel artikel” och en ”obefintlig kunskapsnivå” är några av påståendena som Jägarnas Riksförbund fick läsa i ett e-postmeddelande från en tjänsteman på Skogsstyrelsen. Nu är tjänstemannen JO-anmäld.”

Läs mer här