Skogen tar upp koldioxid ur luften och omvandlar den till levande ved, barr och löv. Men nu tar skogsindustrin åt sig äran.