Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Strömsund 26 – 31 juli 2003

Anders Delin Forskningsresans syfte När jag startade Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker år 1991 tänkte jag att de flesta biologer och artkunniga människor finns i Götaland och Svealand, medan de största ännu inte skyddade skogliga naturvärdena finns i Norrland, speciellt i mellersta och norra Norrlands inland. Efter de 12 år som har gått, med Forskningsresor till

Sveaskog tål inte sanningens ljus

Du vet väl att troll spricker om de kommer i solljuset? Sveaskog spricker i sanningens ljus. På Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm har Sveaskog köpt sig PR och goodwill genom att sponsra utställningen "Natur i Sverige". I entrén skriver museiledningen: "Vi tackar vår huvudsponsor Sveaskog". Utställningen är mycket vacker och informativ. Besökarna får naturligtvis intrycket att

Sveaskogmaffian

Träpatronerna började exploatera den norrländska skogen med lögn, list, hot, mutor och bedrägeri. De utnyttjade skamlöst sitt övertag inom ekonomi, juridik och information. Privata bolag gick i täten, men statens intressen och metoder tog efter. Det lilla folket i byarna fick sitta emellan. Det var för 100-150 år sedan. Så är det fortfarande. Patronfasonerna har

Skogsvårdsorganisationen klarar inte naturvården

Skogsvårdsorganisationen (SVO) ansvarar för en del av naturvårdsarbetet i skogen. Dels ska man se till att lagens föreskrifter om naturhänsyn på hyggena efterlevs. Dels ska man finna och skydda "Skogens pärlor", nyckelbiotoperna. En färsk undersökning visar att SVO inte klarar att skydda nyckelbiotoperna, trots att deras andel av skogen bara är någon enstaka procent. Orsaken

” Sveaskog, ni slaktade bybornas enda får.”

Björn Mildh Piteå, den 16.2.2004 Läkarvägen 9 941 52 Piteå Till Piteå-Tidningens redaktion för eventuell publicering. "Sveaskog arbetar redan med att utveckla en modell för samverkan mellan lokalbefolkningen, men vill föra dialogen med föreningar och organisationer som företräder alla boende och företag i bygden, inte med enskilda personer," säger Herman Sundqvist och Eva-Lisa Lindvall i