Brev till Lena Ek: Vilken status har ekoparkernas naturvårdsskogar?

Sveaskogs Ekopark Hornsö. Foto: Per Jiborn. Sedan 2014 inkluderas Sveaskogs ekoparksavtal i det formella naturskyddet. Det beslutades av den dåvarande alliansregeringen, men trots att sex år gått sedan dess är det fortfarande oklart vad beslutet innebär. Naturvårdsverket saknar underlag och därför redovisas inte dessa skogar i Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur. Var syftet bara att

Svartberget – urskogen som Sveaskog avverkningsanmälde

Grov, gammal granlåga, livsrum för flera rödlistade arter vid Svartberget, Foto: Björn Mildh. Skogsstyrelsen hade inga invändningar när det statliga skogsbolaget Sveaskog planerade att avverka grandominerad urskog på Svartberget inom Maskaure Samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Skogen hade utan tvekan avverkats om inte Länsstyrelsen och naturvårdare uppmärksammat tilltaget och slagit larm. Representanter från Maskaure sameby och

Inslag i TV4 Nyheterna: Spillkråkan i Yxsjöskogen uppmärksammas i EU

Kan ett nytt EU-direktiv rädda spillkråkan och Yxsjöskogen utanför Göteborg och göra det vägledande för framtida skogsbruk? Mellan Mölnlycke och Landvetter öster om Göteborg ligger Yxsjöskogen. Här finns ett ca 2000 hektar stort skogsområde. I skogen lever den rödlistade spillkråkan som finns med på EU:s lista över särskilt skyddsvärda arter. Naturskyddsföreningen i Härryda och senare även Skydda

Sveaskog pausar skogsavverkning i sameby efter protester

En av Sveaskogs avverkningsanmälda skogar i Luokta-Mávas sameby i Arjeplogs kommun. Foto: Sebastian Kirppu. Statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att avverka 700 hektar naturskog i Luokta-Mávas sameby i Arjeplogs kommun. Efter en rad protester från samebyn och miljörörelsen meddelar nu Sveaskog att de pausar sina planer. Renarnas vinterbetesland i Luokta-Mávas sameby är redan hårt påverkad av skogsbruk. Sveaskogs ursprungliga

Inslag i TV4: Sveaskog pausar kritiserad skogsskövling

Nu pausar statliga Sveaskog sin avverkning i Luokta-Mávas sameby, södra Norrbotten. Luokta-Mávas kräver att Sveaskog inte ska avverka, och nu menar Sveaskog att det är en av anledningarna till pausen. Lina Burnelius, klimat- och landanvändingsexpert från Skydda Skogen, uttalar sig angående pausen: – Det här är inte tillräckligt. Man undrar vad de menar med att ”skapa