Kurs om skog och arter, sön 10/12 & lör 16/12 Yxsjöskogen – Benareby skola, Mölnlycke

Välkommen till en kurs där du kan lära dig mer om skog och skogens arter. Kursen har inriktning på naturvårdsarter och naturskydd och vi är både inne och ute. Vi börjar med ett förmiddagspass i Benareby skola där vi går igenom vilka naturvårdsarterna är, hur man kan finna dem, vilken betydelse och skydd de har.

På vilket sätt har SCA utvecklat och bevarat trolldruvemätarens livsmiljö? SCA avverkade den äldre kalkbarrskogen vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun trots att de kände till förekomsten av den starkt hotade arten trolldruvemätare (EN). Foto: Privat.

SCA avverkade skyddsvärd kalkbarrskog – trots kännedom om starkt hotad art  

SCA avverkade skyddsvärd kalkbarrskog med den starkt hotade mätarfjärilen trolldruvemätare vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun i Jämtland. Deras motiv är att skapa en lövskog – trots att få lövträd fanns i den nu avverkade kalkbarrskogen. – Skandalös ekocidhandling, enligt Skydda Skogen.   Det var i vintras som SCA avverkade den skyddsvärda kalkbarrskogen vid Mörtsjöbodarna. En kalkbarrskog

Den skyddsvärda skogen vid Onkijärvi i Övertorneå kommun är avverkad. Foto: Mats Persson.

Gammelskog i Tornedalen avverkad

Igår rapporterade Skydda Skogen om en hotad skog med höga naturvärden i ett friluftsområde vid sjön Onkijärvi i Övertorneå kommun – skogen är nu avverkad. Skogsbolaget Stenvalls Trä utförde avverkning trots att Naturskyddsföreningen i Övertorneå påträffat 20 naturvårdsarter i den nu avverkade skogen. Naturskyddsföreningen informerade Skogsstyrelsen för en månad sedan om att både fridlysta och

Den avverkningsanmälda sjön ligger vid sjön Onkijärvi i Övertorneå kommun. På bilden syns grillstugan och badbryggan på andra sidan vattnet, där ytterligare en grillplats finns. Foto: Marie Persson.

Skogsstyrelsen tillåter avverkning av gammelskog i Tornedalen 

Skogsstyrelsen ger grönt ljus för avverkning av en skog med både höga naturvärden och sociala värden söder om Övertorneå. Trots fynd av 20 naturvårdsarter planerar det PEFC-certifierade skogsbolaget Stenvalls Trä att utföra avverkningen. Den avverkningsanmälda skogen ligger vid sjön Onkijärvi 5 km söder om Övertorneå. Skogen är på 6,4 hektar och har aldrig tidigare kalavverkats.

Värdefull kontinuitetsskog i naturreservatet Jielkka-Rijmagåbbå i Jokkmokk kommun. Foto: Jon Andersson.

Ny unik karttjänst för Sveriges naturarv i skogen

En ny öppen, användarvänlig och kostnadsfri karttjänst – Skogsmonitor.se, presenterar var skogar med höga naturvärden finns i Sverige, men också var potentiell äldre skog finns i landskapen. Det är första gången en sådan komplett samling med öppna data över potentiell äldre skog och kontinuitetsskog presenteras. Kartläggningen av dessa skogar är nödvändig för att Sverige ska kunna