Odla som naturskogen – en ny trädgårdstrend

Pressmeddelande, 13 juni 2018 Intresset för att odla mer hållbart och miljövänligt blir allt större. En ny bok driver nu på trenden ytterligare: ”Skogsträdgården – odla ätbart överallt”, skriven av författarna bakom succéboken ”Fleråriga grönsaker – upptäck, odla, njut” som nominerades till Årets Trädgårdsbok 2016. Att odla sin egen mat i svenskt klimat är vanligtvis

Debatt i ETC: Låt Sveaskog slippa vinstkrav

Rebecka le Moine, f.d. styrelseledamot i Skydda Skogen och riksdagskandidat (mp), och Carl Schlyter, riksdagsledamot (mp) debatterar i ETC: Sveaskog är Sveriges största enskilda skogsägare. Bolaget har ett stort ansvar när det kommer till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige, både för att nå de nationella och globala målen. Men i stället för att

Svar från Afrikagrupperna till Green Resources om plantage i Uganda

I början på april publicerade Afrikagrupperna två blogginlägg (Mangoträden står kvar som bevis, Klimaträttvisa – vem betalar priset för klimatförändringar) från Karin Edstedt som på plats i Uganda undersökt förhållandena kring det norska skogsbolaget Green Resources skogsplantage, samt påverkan från Svenska Energimyndigheten som har köpt utsläppsrätter därifrån. Green Resources återkom med ett svar på dessa

Skydda halva jorden

Delar av nedanstående artikel har publicerats i ETC 11 maj 2018.  Nu höjs röster från internationellt och vetenskapligt håll för att skydda 50 % av jordens land- och havsareal. Det anses vara det som krävs för att säkra växt- och djurarters överlevnad i det långa loppet. Dessa områden behöver dessutom vara stora och sammanhängande för att