Utländska FSC-företag: Upphör genast avverkningen av skyddsvärda skogar i Sverige

Det FSC-certifierade skogsbolaget Sveaskog avverkade den värdefulla skogen vid Brännvinsberget i Dalarna, där fynd gjordes av 40 olika rödlistade och signalarter. Foto: Sebastian Kirppu. Idag skickar 70 FSC-certifierade företag från Europa ett öppet brev till Sveriges regering, Skogsstyrelsen och skogsbolagen Sveaskog, Stora Enso och SCA. Företagen kräver att alla skogar med höga naturvärden i Sverige

Naturvårdsrörelsen i Sverige: Avverka inte den fjällnära gammelskogen vid Messlingen

Vy över den avverkningsanmälda skogen med Anåfjället i bakgrunden, del av området som borde bli reservat. Foto: Håkan Thenander. Nyligen har ett skogsområde sydost om sjön Messlingen, Härjedalen, återigen avverkningsanmälts. I ett brev till Stora Enso, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen vädjar miljöorganisationer, ideella naturvårdare och riksdagsledamöter om att stoppa samtliga avverkningar söder om sjön Messlingen. Bland brevets 56