Skogsfibblor – arter som försvinner

Hökfibblor – med det latinska släktnamnet Hieracium – är blommor som försvinner. Enligt en undersökning av utrotningshotet för växter i Europa har Sverige flest hotade arter utanför Medelhavsområdet. Oväntat är att i Sverige växer också globalt hotade arter. Sverige har, enligt undersökningen, många endemiska arter, det vill säga arter som bara finns i Sverige, spolfibbla

Kraftsamling mot att hagar, åkrar och skogar blir tät, mörk och enfaldig skog

Kraftsamling för biologisk mångfald, friluftsliv och naturturism i östra Smålands skogar står Naturskyddsföreningen i Kalmar län och Östra Smålands ornitologiska förening för. Landskapet förvandlas när den täta mörka skogen breder ut sig. Det brådskar att skydda skogen och dess många invånare. Medlemmar i föreningarna har pratat om detta med riksdagspolitiker, företagare, media och representanter för

Välkommen till halvårsmöte i Stjärnsund den 26-27 november!

Den 26-27 november har föreningen Skydda skogen ett halvårsmöte hos skogsgruppen i Stjärnsund. Det är inget formellt möte, som årsmötet, utan en mötesplats där du kan träffa andra medlemmar och prata skog! Det blir diskussioner, exkursioner, föredrag, och workshops. Fundera gärna på om det är något särskilt du skulle vilja diskutera eller göra. Merinformation och

Biologiska mångfaldens dag – exempel från Argentina: arter återinförs i ett område där de varit utrotade

Arternas mångfald firas den 22 maj för femte året i rad på den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag. En mängd olika evenemang sker runt om i landet för att uppmärksamma artrikedomen och hur den kan vårdas med allt från guidningar i naturen och prisutdelningar till att bygga fröbomber och lära sig att sköta en äng.

Biologisk mångfald – “Den minskande trenden har pågått en tid och väntas fortsätta”

Biologisk mångfald – det innebär många arter av olika slag. Många individer av arterna gör att arten överlever. Så småningom dör arten ut, om antalet individer av arten är för litet. Arten kan inte föröka sig om det är för svårt att hitta en artfrände, om artfränden bor på andra sidan av en väg som