Högnordiskt fjällfly lever på och runt Funäsdalsberget. Stora kalavverkade områden isolerar de små kvarvarande grupperna av fjärilar i gammal skog från andra grupper av samma art. Foto: Xestia laetabilis NHMO-DAR-4046.jpg Wikepedia Commons

Funäsdalsbergets krympande urskog får många ovanliga fjärilar att minska och försvinna

Det högnordiska fjällflyet, Xestia laetabilis, VU, är en fjäril i familjen nattflyn vars larver tycker om blåbär. Det latinska ordet laetabilis betyder glad och passar inte fjärilen nu, eftersom de kalhyggen som gör att högnordiska fjällflyn blir allt färre knappast gör fjärilarna glada. På Funäsdalsberget i Härjedalen har det högnordiska fjällflyet sällskap av elva av

Kråketorp – tusentals knärötter – ändå hotar skogsavverkning

I den småländska skogen Kråketorp, Hultsfreds kommun, växer tusentals orkideer av den fridlysta orkidéarten knärot. Skogsstyrelsen har meddelat att det inte är möjligt att avverka skogen utan att skada knäroten. Skogsbolaget Södra skogsägarna har sökt dispens hos Länsstyrelsen i Kalmar för att få hugga ner skogen trots kända höga naturvärden. Skogsstyrelsen har med stöd av

Hornsö – stort skogsområde i Småland med hundratals ovanliga arter bör få starkt skydd

I Hornsö-området, sju mil nordöst om Kalmar i Småland traskade i slutet av april, bland blommande vispstarr och blåsippor, en insekt som kallas grön sandjägare. Denne jägare är inte ensam. Den har sällskap av runt 700 förtecknade arter vedskalbaggar. Entomologer gjorde redan för mer än hundra år sedan märkliga skalbaggsfynd i detta område. Därför har

Vedtrådmossa, akut hotad, försvann vid skogsavverkning i Stor-Gravberget

Skogsbolaget SCA högg ner skog med den akut hotade vedtrådmossan, Cephalozia macounii. Skogsområdet heter Stor-Gravberget och ligger cirka 10 km väster om Ånge i Västernorrlands län. Skogsavverkningen var ett brott mot alla naturvårdskriterier i FSC-standarden. Det var ett brott mot svensk lag, eftersom vedtrådmossa är listad i habitatdirektivets bilaga 2 och fridlyst enligt §8 i

Skydda skogens kalender med skogslevande arter 24: svart stork

Skydda Skogen önskar god Jul och Gott nytt år! Den grönskimrande svarta storken med röd näbb, röda ögon och ben häckade senast i Småland på 1930-talet. Naturalhistorikern Sven Nilsson (1787 – 1883) skrev år 1858 att “Svarta storken är en af Sveriges sällsyntare foglar.” I skogar med grova träd, öppen och ljus urskog i södra