80 organisationer kräver att EU avvisar klimatkompensation efter skandal

80 internationella miljöorganisationer inklusive Skydda Skogen kräver att EU stoppar frivillig klimatkompensation: Den fungerar inte. En femtedel av världens största företag har gett något slags löfte om att bli koldioxidneutrala, vilket innebär att de ska förorena mindre eller betala för klimatkompensation. En populär typ av klimatkompensation innebär att betala för att skog och träd ska

Miljöbrott gång på gång när Södra Skogsägarna avverkar i Småland

Södra Skogsägarna i Småland avverkar gång på gång skogar med fridlysta arter, de avverkar gamla träd som ska vara skyddade, de avverkar hänsynskrävande biotoper och de har köpt upp timmer från naturreservat. Det är brott mot Artskyddsförordningen, Skogsvårdslagen, Miljöbalken och EU:s timmerförordning. Södra har inte heller följt kriterierna i FSC-certifieringen. ”Det här är inget misstag

Idag är det den Internationella Skogsdagen men avverkningarna fortsätter öka i Sverige

Den Internationella Skogsdagen är initierad av FN för att öka medvetenheten om skog och även träd. Årets tema är ”Skog och klimatförändring”. Flera miljöorganisationer inkluderat Skydda Skogen kräver att EU:s ministrar och ledare fattar beslut mot att bränna upp skogligt biobränsle för energi. Tyvärr går medvetenheten om att skydda skog för klimatets skull och för den

Farsta Strandskogen- hotad av byggplaner i över 30 år och nu hotad igen, låt skogen vara!

Medlemmar från Skydda Skogen har besökt Farsta Strandskogen, söder om Stockholm med banderollen ”Skydda Skogen” för att ge sitt stöd till föreningen Farsta Strands Naturvärn. De har värnat denna stadsnära skog i över 30 år och lyckats mota bort varenda exploateringsplan hittills. Nu är den värdefulla skogen hotad igen. Ännu en stadsnära skog vill byggbolag

Välkommen att demonstrera med banderoll i Farsta Strandskogen, Stockholm fre 17/3 kl 11

Nu på fredag den 17/3 kl 11 kommer medlemmar från Skydda Skogen stå med banderollen ”Skydda Skogen” i Farsta Strandskogen söder om Stockholm. Fler är välkomna att delta för att uppmärksamma att ännu en värdefull stadsnära skog är hotad av exploatering! Även för att stödja Farsta Naturvärn som kämpat för skogen i över 30 år.