Skydda Skogen var utanför Riksdagen

I fredags var medlemmar från Skydda Skogen utanför Riksdagshuset i Stockholm med en banderoll tillsammans med bland annat Extinction Rebellions kör som sjöng klimatsånger. Tidigare på morgonen var Fridays for Future på Mynttorget. Skydda Skogen vill uppmärksamma den skogsskövling som pågår i Sverige samtidigt som vi är mitt i en klimatkris. Sveriges skogspolitik medför förödande

Skogsgrupp hittar hundratals knärot i Kyrkans avverkningsanmälda skog- blir svårt att avverka nu

I helgen hade Skydda Skogens nya lokalgrupp i Eskilstuna kommun sin första träff och var ute och inventerade skog som Strängnäs Stift avverkningsanmält vid Tandersten. Skogsgruppen hittade över ett tiotal nya knärotslokaler i avverkningsanmälan vilket kommer att försvåra avverkningen. Avverkningsanmälan är på 6,8 hektar och skogen kan en beskriva som fuktig granskog med inblandning av

Hammarbyskogen exploateras efter tio år av protester, trots fridlysta fladdermöss och gamla träd

Medlemmar från Skydda Skogen har besökt den akut hotade Hammarbyskogen söder om Stockholm för att visa sitt stöd. Hammarbyskogen är en grön kil och spridningsväg för arter mellan Årstaskogens naturreservat och Nacka naturreservat.  Trots protester har Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) spärrat av skogen och huggit ned gamla träd. SVOA bygger en ”provisorisk” arbetstunnel

Mindre hackspett stoppar bygge i tätortsnäraskog efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

Miljöengagerade stadsbor har lyckats stoppa byggplaner på 130 bostäder i Solbergaskogen söder om Stockholm, efter att ha överklagat till Mark-och Miljööverdomstolen. I skogen häckar den mindre hackspetten som är upptagen i Artskyddsförordningen. Strax före jul upphävde Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen, skriver tidningen Mitt i Stockholm. Mindre hackspett är rödlistad som ”nära hotad” (NT) och den

Stenkross och byggväg hotar Bagisskogen- ett beslut utan miljöbedömning

Skydda Skogen besökte den hotade Bagisskogen, söder om Stockholm tillsammans med gruppen ”Stoppa Byggvägen”. Stockholms Stad ska placera en stenkrossanläggning i Bagisskogen och en byggväg ska dras igenom grönområdet där tunga lastbilar ska köra i skytteltrafik med stenkross under minst 7 års tid. Bagisskogen är en grön kil och utpekat som ett ekologiskt särskilt betydelsefullt